istorijat hidrokolon terapije

Još su kod drevnih Egipćana, ispiranje creva i drugi „rituali čišćenja“ bili uobičajeno korišćeni, da se telo oslobodi otpadnih materija, za koje se verovalo da izazivaju bolesti i smrt. U 19. veku zagovornici ove metode opisivali su debelo crevo kao kanalizacioni sistem, tvrdeći da zastoj u njegovom pražnjenju prouzrokuje nastanak toksina, koji se apsorbuju u telo (teorija „autotoksikacije“). Laksativi, druge vrste čišćenja i klizme su se rutinski preporučivali, kako bi se sprečilo nagomilavanje otpadnih materija.

istorijat hidrokolon terapije
Rituali čišćenja kod drevnih Egipćana

Hidrokolon terapija postala je veoma popularna u Sjedinjenim Američkim Državama 20-ih i 30-ih godina 20. veka. Aparati za irigaciju redovno su se nalazili u bolnicama i lekarskim ordinacijama. Iako je postupak postao manje popularan kada je napredak nauke i medicine odbacio prvobitnu teoriju na kojoj se irigacija zasnivala, interesovanje u poslednje vreme ponovo beleži rast.

Kalifornijski odsek Zdravstvene službe SAD je 1985. godine izdao saopštenje sa spiskom potencijalnih opasnosti ispiranja debelog creva, koje uključuju infekciju i smrt zbog zaražene opreme, smrt zbog disbalansa elektrolita i perforaciju (probijanje) zida debelog creva, koje može da dovede do po život opasnih infekcija i smrti.

Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih Američkih Država hidrokolon irigatore svrstava u aparate Klase III, osim onih koji se koriste za medicinski neophodno čišćenje creva (na primer, pre rendtgen snimanja i kolonoskopije, kada ih svrstava u aparate Klase II). Ovo znači da, ukoliko zakon određene države ne propisuje drugačije, osoba koja kupuje irigator mora da bude sa licencom neophodnom za prepisivanje hidrokolon terapije. Postupak hidrokolon terapije trebalo bi da bude prepisan, ali i nadgledan od strane medicinskog radnika sa državnom licencom. Uprava za hranu i lekove upozorila je nekoliko kompanija da prestanu sa neosnovanim tvrdnjama – činjenica je da ne postoji aparat ili sistem za ispiranje debelog creva koji je odobren za rutinsku uporebu.